About us

ConcretePrints affärsidé är att utveckla 3D-skrivare för additiv utskrift av betongkonstruktioner

På företaget ConcretePrint arbetar vi med utveckling av 3D skrivare som skall kunna skriva ut ”free form” konstruktioner av betong. I utvecklingsarbetet arbetar vi dels med utvecklingen av 3D skrivarens mekaniska konstruktion och open source mjukvara med inriktning på industriell precision och noggrannhet av printning i betong.


Vi har tagit fram 2 prototyper för fortsatt utveckling, dels en 4 meters linjär skrivare och dels en 3D skrivare som för närvarande kan skriva ut 8 x 6 x 4 meter. Denna storlek på utskriftsvolym möjliggör potentiell utskrift av små huskonstruktioner som Attefallshus i betong. Den nuvarande design principen som vi använder för 3D skrivar konstruktionen möjliggör även större 3D volymer.


Vi har nu börjat utvecklingen av processen för att kunna skriva ut i betong. I utvecklingen ingår utveckling av printbar betong och de olika typer av maskiner och tekniker som behövs för blandning och frammatning av betong som möjliggör en stabil och industriell process.


Målsättningen för ConcretePrint är att kunna skriva ut hus där väggarna har så bra kvalité att man bara behöver måla dem.


Concreteprint arbetar idag med ett antal samarbetspartners och vill gärna bjuda in till ytterligare samarbeten inom betong och byggnadsindustrin.


Vi fortsätter arbetet med att testa hur betong och konstruktion skall hänga ihop för utveckling av nästa generations industriprocess med hjälp av 3D print teknik.

Copyright © All Rights Reserved