Om oss

ConcretePrints affärsidé är att utveckla 3D-skrivare för additiv utskrift av betongkonstruktioner

3D-skrivarna är konstruerade för att vara mobila där den flyttas från respektive byggplats till nästa byggplats vid utskrifter av till exempel hus. 3D-skrivaren kan även användas i en fast installation. 


Målsättningen har varit att ta fram en 3D-skrivare som har en noggrannhet som möjliggör att nå färdigkvalitét på väggar. ”Det skall bara vara att måla” dvs ingen efterbearbetning av själva väggarna. Noggrannheten gör det också möjligt att skapa stödjande detaljer för övriga komponenter vid tex husbyggnad som el, VVS och fönster etc. 


Detta möjliggör att produktionstiden, för tex en villa, går från att räknas i månader till att räknas i dagar. Internationella beräkningar visar på den storleksordningen av produktionstidsförkortningar. Tekniken effektiviserar genom att man till exempel inte behöver bygga och riva gjutformar. Vid dagens byggande med prefabricerade byggelement innehåller byggnationen en lång tid av anpassad byggnation för att färdigställa byggnaden. 


Vid 3D-utskrift av hus används precis bara så mycket betong som behövs. 


ConcretePrint har byggt en skrivare som kan printa 6x6 meter och 4 meter högt. Prototypen ska användas för att testa betongtyper samt skriva ut mindre konstruktioner som tex. garage, småhus eller Attefallshus i betong. 


För framtiden arbetar ConcretePrint på att vidareutveckla konceptet och har påbörjat att rita en första produktionslinje av 3D skrivare. I planeringen ingår två skrivare, en för villor och en för att kunna skriva ut radhus med målsättning att finnas på marknaden till sommaren 2021. Dessutom finns skisser på vidareutveckling av 3D-skrivarteknik som innebär ett helt frigående betongskrivarhuvud för större utskrifter och som kan användas vid anläggningsarbeten. Med en sådan 3D-skrivare kan man till exempel skriva ut brofundament med mera. 


Utvecklingen av processen för att kunna printa betong är påbörjad. I processen ingår bland annat utveckling av 3D-utskrivbar betong, inköp eller konstruktion av olika typer av maskiner samt utveckling av metoder som behövs för blandning och framtagning av betong. En stabil och industriell process behövs. Arbetet fortsätter med att testa hur betong och konstruktion skall hänga ihop för utveckling av nästa generations 3D-skrivare. 


Concreteprint arbetar idag med ett antal samarbetspartners och vill gärna bjuda in till ytterligare samarbeten inom betong och byggnadsindustrin. 


Vill ni ta del av vår resa och samtidigt utvecklas själva?